ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )
ยินดีต้อนรับ
ทีมที่ปรีกษาทางกฎหมาย ทนายไทย.COM
การรวมทีมของนักกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายในการประสานงานและช่วยเหลือในด้านการทำคดี ให้คำปรึกษาเบื่องต้น ให้ความรู้ข้อเสนอแนะทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนชาวไทย และเพื่อให้ทั่วถึงทุกภาคของประเทศอันเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้านกฏหมาย ทางคดีความ ทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา และก่อให้กิดความเป็นธรรมแก่สังคม ในด้านคดีความต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

องอาจ พรหมอุตม์
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
กฎหมายที่ควรรู้
LEGAL KNOWLEDGE VDO
คลิปใหม่
คลิปใหม่
บริการของเรา
OUR SERVICES
  
รับปรึกษาจดทะเบียนนิติบุคคล รับจดทะเบียนกิจการ นิติบุคคล ทุกประเภท...
  
การเจรจาไกล่เกลี่ย ต่อรอง เจรจาปัญหาหนี้สิน บังคับคดี เจ้าหนี้และลูกหนี้...
  
รับปรึกษาในการดำเนินคดี รับว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา...

  
รับเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ให้นิติบุคคล บุคคลและหน่วยงานแบบไม่ประจำ..
คณะที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญพิเศษ
ADVISORY BOARD
ดร บุญศรี แสงศรี
ที่ปรีกษาด้านระบบราชการ
พ.ต.อ.ดร.สมเจตน์ พลอยจั่น
ที่ปรีกษด้านคดีการสืบสวนสอบสวน
ดร.ทรงพล พรหมอุตม์
ที่ปรีกษาด้านเศรษฐกิจ
คุณนกุล หาญบุรุษ
ที่ปรีกษาด้านสืบสวนคดี
ถามตอบปัญหาทางกฎหมาย


ทนายไทย
ท่านสามารถตั้งคำถามที่ท่านต้องการปรึกษาทางกฎหมาย มายังทีมงาน โดยทีมงานจะตอบคำถามของท่านผ่านระบบถามตอบโดยเร็วที่สุด..
(หากต้องการให้ตอบเป็นการส่วนตัวกรุณาระบุมาด้วยคะ)
You can ask questions that you would like to consult legal team to the team will answer your questions. Please answer the questions as soon as possible.


ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 78962