ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีผู้บริโภคแต่ฟ้องหลังผิดนัดชำระหนี้เกิน10 ปีแล้ว

ถาม  :  สวัสดีครับท่านทนาย  ผมถูกฟ้องคดีเรียกให้ชำระเงินในคดีผู้บริโภคครับ แต่คดีนี้ผมผิดนัดชำระหนี้มาเกินกว่า 10 ปีแล้ว แบบนี้คดีของผมขาดอายุความไหมครับ ผมต้องทำอย่างไร ?

ตอบ  :  สวัสดีครับ กรณีของท่านหากข้อเท็จจริง คือ ท่านผิดนัดชำระหนี้มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ต่อมาถูกฟ้อง ดังนี้ถือว่าเป็นฟ้องที่ขาดอายุความแล้วซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมาย  ท่านสามารถยกประเด็นเรื่องอายุความเพื่อให้ศาลเห็นโดยการยื่นคำให้การเป็นหนังสือก่อนวันนัดพิจารณาหรือจะแถลงต่อศาลด้วยวาจาในวันพิจารณาก็ได้ เมื่อศาลเห็นตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วศาลจะมีคำสั่งยกฟ้องของโจทก์เนื่องจากคดีขาดอายุความแล้วครับ

ถาม  :  ผมจำเป็นต้องมีทนายความในการสู้คดีหรือไม่ครับ ?

ตอบ  :  ในคดีผู้บริโภคตามพระราชบญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหลักแล้วการยื่นคำฟ้องหรือคำให้การอาจกระทำด้วยวาจาได้  ท่านก็สามารถแถลงต่อศาลด้วยวาจาได้ในวันนัดพิจารณาโดยไม่ต้องมีทนายความก็ได้ครับ: 2018-07-30

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74706