ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

เราสามารถใช้รถป้ายแดงวิ่งบนถนนได้หรือไม่

เราสามารถใช้รถป้ายแดงวิ่งบนถนนได้หรือไม่
เราสามารถใช้รถป้ายแดงวิ่งบนถนนได้หรือไม่
กฎผ่อนผันพื้นฐานเดิมของการใช้รถป้ายแดง โดยมีสาระสำคัญคือ
1. ทุกครั้งที่ใช้รถเดินทาง ต้องกรอกรายละเอียดในรายการใช้รถในสมุดคู่มือฯ ให้ครบถ้วน
2. ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วจะสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น (ไม่ใช่ 6.00-18.00น.)
3. หากจะใช้รถตอนมืด เวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืด นอกจากต้องทำตามข้อ 1 แล้วจะต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ)
4.ห้ามใช้รถป้ายแดงวิ่งข้ามเขต
หากคุณเพิ่งออกรถใหม่และยังไม่ได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียน หรือยังรอป้ายทะเบียนใหม่จากกรมขนส่งอยู่ การขับรถข้ามเขต หรือการขับรถออกนอกจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้าย
หากมีการฝ่าฝืนในข้อใด มีโทษปรับ
รถป้ายแดงนั้น  ในการตรวจสอบการจับปรับนั้น จะพิจารณาจากระยะเวลาในการออกรถ หากเป็นรถยนต์จะให้ระยะเวลาในการทำเรื่องจดทะเบียนและได้รับป้ายทะเบียนมาติด ต้องเรียบร้อยภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ระบุในใบรับรถวันแรก: 2018-07-30

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74697