ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

อยากทราบเรื่องการทำพินัยกรรม

ทำพินัยกรรมแบบใหนดี
พี่ติ๋ว:คุณทนาย พี่ปรึกษาอะไรหน่อยสิ ถ้าพี่จะเขียนพินัยกรรม จะต้องเขียนยังไง และต้องเตรียมเอกสารอะไรเอาไว้บ้างไหมสำหรับให้กับพี่ๆของพี่ที่เขาจะมาจัดการเรื่องทรัพย์สินทุก อย่าง แทนพี่ ในตอนที่เสียชีวิตไปแล้วน่ะค่ะ

ทนายองอาจ:การเขียนพินัยกรรมถ้าแบบธรรมดา ก็เขียนตอนหน้าพยานสองคนลงชื่อต่อหน้าพยานมันมีแบบของการเขียนนะครับแล้วมอบให้ทนายเก็บไว้ ชุดหนีง หรือผู้ที่เราไว้ใจ อีกชุดมอบกับทายาทผู้รับมรดกตามพินัยกรรม

พี่ติ๋ว:อ้าว...ต้องมีพยานด้วยรึ แล้วจะไปหาที่ไหนล่ะ พี่สาวและพี่ชายของพี่ก็อยู่ต่างจังหวัดหมดเลย
ทนาย:ใครทีไว้ใจ แต่ต้องไม่ใช่ญาติ ทีจะรับมรดกนะครับที่เช็นต์พยาน คือเขียนเหมือนการสั่งเสียก่อนตายไม่ได้รึ ตอนแรกพี่เขียนคร่าวๆใส่ในโน้ตของไลน์ระหว่างพี่สาวพี่กับพี่ เขามาอ่านแล้วบอกว่าใช้ไม่ได้หรอกต้องเป็นลายมือพี่เทานั้น น่ะค่ะ

ทนายองอาจ:ไม่ได้ครับต้องเขียนจริงมีลายเช็นต์ครับ ห้ามให้คนที่จะรับมรดกหรือรับรับทรัพย์สิน เช็นต์พยานเด็ดขาดถือเป็นโมฆะในส่วนคนนั้นรับมรดกไม่ได้ 21:40 องอาจ พรหมอุตม์ พินัยกรรมแบบธรรมดา พินัยกรรมแบบนี้มีกฎหมายบัญญัติได้ในมาตรา ๑๖๕๖ จะต้องทำดังนี้

                        ๑. ต้องทำเป็นหนังสือ ผู้ทำพินัยกรรมจะเขียนหรือพิมพ์เองหรือจะให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์แทนก็ได้

                        ๒. ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำพินัยกรรมนั้น

                        ๓. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) ไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน พร้อมกัน
21:40 องอาจ พรหมอุตม์ สำคัญ ต้องลงชื่อพร้อมกัน ต่อหน้าพยาน

พี่ติ๋ว:อืม....คนที่ไว้ใจได้แทบจะไม่มีเลยในเพื่อนเพราะส่วนใหญ่คบกันเพียงผิวเผินตามงานกิจกรรมกลุ่มน่ะค่ะ ให้พี่ชาย(ไม่ใช่ผุ้รับมรดกในพินัยกรรม)เป็นพยานได้ไหม แต่จะหาใครอีกคนล่ะ เพราะเห็นบอดว่าต้องสองคน เห้อ

ทนายองอาจ:ผมเป็นคนร่างและเช็นต์ได้ครับ แล้ว เก็บไว้ที่ผมก็ได้ฉบับหนี่งในฐานะทนายความพี่ก็สั่งญาติไว้ว่าพินัยกรรมอยู่ที่ทนาย พอเป็นอะไรประสานมาอีกฉบับเก็บไว้กับพี่สาวหรือพี่ชายหรือผู้รับมรดกตามพินัยกรรม
กฎหมายระบุว่าพยานอย่างน้อย ๒ คน ฉะนั้น จะมีพยานมากกว่า ๒ คนก็ได้ ข้อสำคัญอย่าให้น้อยกว่า ๒ คน

                         พยานอย่างน้อย ๒ คนซึ่งผู้ทำพินัยกรรมลงชื่อต่อหน้านั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น พยานต้องลงชื่อในขณะทำพินัยกรรมจะลงชื่อในเวลาอื่นไม่ได้พินัยกรรมที่ทำไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่กล่าวในข้อข้างต้น กฎหมายให้ถือว่าเป็นโมฆะ (มาตรา ๑๗๐๕) คือไม่มีผลเป็นพินัยกรรมทั้งฉบับ เช่นไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมก็เป็นโมฆะ ไม่ได้ลงชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน ในขณะทำพินัยกรรมก็เป็นโมฆะ ไม่ได้ทำเป็นหนังสือก็เป็นโมฆะ ไม่ได้ลงชื่อพยานครบจำนวนก็เป็นโมฆะ
                         ข้อสำคัญอีกประการก็คือ ควรทำพินัยกรรมไว้มากกว่า1ฉบับ ซึ่งต้องเขียนให้ตรงกันตามต้นฉบับเช่นกัน เพราะหากทำพินัยกรรมไว้ฉบับเดียวอาจจะมีปัญหาเช่น เคยมีคดีเมื่อเจ้ามรดกป่วยหนักทายาทผู้หนึ่งได้เปิดเซฟพบว่ามีการทำพินัยกรรมยกทรัพย์ให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่ตน ก็ได้ทำลายเสีย พินัยจึงต้องมีการระบุว่ามีกี่ฉบับ และผู้ใดเก็บไว้บ้าง อย่างน้อย2-3ฉบับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูญหายหรือถูกทำลาย เจตนาของผู้ทำพินัยกรรมจะได้รับการปฏิบัติตามต่อไป สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จลุล่วงได้: 2018-06-12

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74718