ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

ต้องการฟ้องหย่าสามี จะฟ้องที่ศาลไหนคะ ?

คำถาม  :      สวัสดีค่ะดิฉันต้องการขอคำปรึกษาค่ะ  ดิฉันต้องการฟ้องหย่าสามีซึ่งดิฉันและสามีได้จดทะเบียนสมรสที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาดิฉันแยกทางกันกับสามีแล้วย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะ  หากดิฉันจะฟ้องหย่าสามีดิฉันต้องฟ้องหย่าที่ศาลไหนคะ

ตำตอบ  :      สวัสดีค่ะในเรื่องขอการ "ฟ้องหย่า " นั้น  ถือเป็นคดีครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 5 และบรรพ 6
                  ซึ่งคดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทําการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวแล้วแต่กรณี
                  ดังนั้น การฟ้องหย่า จึงต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว   โดยจะต้องดูเขตอำนาจศาล ที่จะสามารถยื่นฟ้องด้วย ดังนี้
                           1) ศาลเยาวชนและครอบครัวที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
                               คือ  เขตศาลที่จำเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอาจไม่ใช่ที่อยู่ที่แท้จริงของจำเลยก็ได้
                           2) เยาวชนและครอบครัวที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล
                               มูลคดี คือ  ต้นเหตุ หรือที่มาของการฟ้องร้อง  ในเรื่องการฟ้องหย่าอาจมีเหตุแห่งการที่จะฟ้องหย่าตามกฎหมายได้ซึ่งเหตุนั้นได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจศาลใด ศาลนั้นจะมีอำนาจพิจารณาคดี  โดยสถานที่ในการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มูลคดีเกิดแต่อย่างใด
                               ยกตัวอย่างเช่น   สามีและภริยาจดทะเบียนสมรสกันที่จังหวัดเชียงใหม่และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาได้ไปอาศัยอยู่กินกันที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามีทำร้ายร่างกายภริยาอยู่เป็นอาจิน จนทำให้บางครั้งภริยาได้รับอันตรายสาหัส  เช่นนี้ถือว่าเขตอำนาจศาลที่จะยื่นฟ้องได้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นสถานที่มูลคดีเกิดนั้นเอง

                 กรณีของท่าน สามารถยื่นฟ้องได้ที่เขตศาลในจังหวัดที่จำเลย(สามี)มีภูมิเลาเนาอยู่ หรือที่มูลดีเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเหตุให้ท่านทั้งสองต้องแยกทางกัน: 2018-07-29

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74716