ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

ต้องการหย่ากับสามีชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้จดทะเบียนรสในประเทศไทย

        มีหลายกรณีที่ถูกถามเข้ามาในเรื่องของการหย่า  และหนึ่งในกรณีของคนไทยที่ไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ ต่อมาภายหลังฝ่ายหญิงต้องการหย่าแต่สามีไม่ยอมหย่าเช่นนี้อาจมีข้อสงสัยว่าต้องทำอย่างไร  จะใช้กฎหมายไทยในการฟ้องหย่าได้หรือไม่ เรามีคำอธิบายให้กับท่านดังนี้

       ตามพระราชบัญญัตว่าด้วยกฎหมายขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า...
     
       "  ศาลสยามจะไม่พิพากษาให้หย่ากัน  เว้นแต่กฎหมายต่างชาติแห่งสามีและภริยาทั้งสองฝ่ายยอมให้หย่าได้
          เหตุหย่า  ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่า "

      ดังนั้นเมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะฟ้องหย่าจากกรณีดังกล่าว  ท่านก็สามารถฟ้องหย่าได้ที่ศาลไทยแต่ท่านต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตามกฎหมายแห่งสัญชาติของสามีนั้นได้บัญญัติให้คู่สมรสสามารถฟ้องหย่ากันได้ โดยการคัดลอกกฎหมายแห่งสัญชาติของสามีพร้อมคำแปลยื่นต่อศาลไทยศาลไทยจึงจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาให้หย่าได้ ในการดำเนินการท่านสามารถจ้างทนายความในการดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์และความยุติธรรมมากที่สุด  
      
      ส่วนสาเหตุแห่งการหย่า ตามตามพระราชบัญญัตว่าด้วยกฎหมายขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 27 วรรค2 กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่า  หมายถึง  เมื่อท่านยื่นฟ้องต่อศาลไทยก็ให้ใช้ กฎหมายของประเทศไทยบังคับ โดยเหตุแห่งการฟ้องหย่านั้นมีหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 1516 ระบุไว้ 10 ประการ ท่านสามารถดูรายละเอียดนี้ได้ ใหัวข้อ " กรณีใดบ้างเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้ ? ": 2018-06-12

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74699