ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

เรียกค่าเสียหายกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถเชี่ยวชน

ถาม : สวัสดีทีมงานทนายไทยค่ะ  เมื่อเดือนที่แล้วคุณพ่อของดิฉันถูกรถเชี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัส ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน แบบนี้คุณพ่อของดิฉันจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างคะ

ตอบ : สวัสดีค่ะ  ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาค่ะ  กรณีที่คุณพ่อของคุณถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสน  กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องการถูกทำละเมิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได่้ตามกฎหมาย โดยการฟ้องคดีเป็นคดีแพ่งได้ภายใน 1 ปี นับแต่เกิดเหตุ
         ในการที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุรถชน ได้รับบาดเจ็บสาหัส  จะต้องมีผลทางอาญาคือมีคำพิพากษาในคดีอาญาก่อนว่าท่านไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยหลักแล้วพนักงานอัยการจะเป็นโจทก์ฟ้องในกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือได้รับอันตรายถึงชีวิต  โดยผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องตาม ป.วิ.อาญา ม.44/1 เรียกค่าเสียหายได้ในคดีอาญาโดยไม่ต้องไปฟ้องคดีแพ่งต่างหาก ซึ่งท่านจะได้รับประโยชน์คือท่านจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช่จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
         ทางกฎหมายเราจะเรียกดคีเช่นนี้ว่า " คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา "  โดยท่านใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งได้  ดังนี้  
          1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  -  ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำแผล ผ่าตัด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          2. ค่าขาดแรงงาน  -  ค่าเสียหายจากการไม่ได้ประกอบการงานได้ในช่วงรักษาตัว ขาดรายได้ในช่วงนั้น
          3. ค่าเสียหายจากการที่ไ่สามารถประกอบการงานในอนาคตได้   - ค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงาน หรือทำมาหากินได้ตามปกติ
          4. ค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน    -  เยียวยากรณีที่ได้รับความทุขทรมานจากการได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ
          นอกจากนี้ผู้เสียหายยังมีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้เอง (ป.วิ.อาญา ม.28)  แม้ไม่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก่อนก็สามารถฟ้องร้องเป็นคดีอาญาได้  แต่ต้องฟ้องภายในอายุความที่กฎหมายกำหนดและผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วย
          ผู้เสียหายในที่นี้ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วย  คือ ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง  รวมทั้งบุคคลที่มมีอำนาจจัดการแทนได้ (ป.วิ.อาญา ม.4,5 และ 6)
        
          หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาได้  ทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาค่ะ: 2018-09-03

ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 74696