ที่ปรึกษา : 0999166657 (ทนายโอ )

รู้จักทนายที่ปรึกษา
สวัสดีครับ ทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทีมทนายไทย ผม องอาจ พรหมอุตม์ ผู้ก่อตั้งทีม มีความคาดหวังว่าทีมทนายไทย จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ได้รับคำปรึกษาและการช่วยเหลือทางกฎหมาย ทำให้ท่านผ่านพ้นความวิตกกังวล ไปได้เป็นอย่างดีซึ่งเราอาจเป็นส่วนหนึ่งอันน้อยนิด ที่ทางเราได้รับโอกาส ก็จะขอทำให้ดีที่สุดครับ
ประวัติที่ปรึกษา องอาจ พรหมอุตม์
ภูมิลำเนา    จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านการศึกษา
 • ศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่48
 • ประกาศนียบัตร ฝึกงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2561(สอบผ่านทั้งรุ่นและปี)

ด้านการทำงาน
2546
 • ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
 • ผู้บรรยายหลักสูตร พลังจิตใต้สำนึกศาสตร์แห่งความสำเร็จ คณะบรรยายโครงการ ดร.อภิรักษ์ ไทยพัฒกุล 
 • ผู้บรรยายหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน TTC
2549
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรอิสระ หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ศาสตร์แห่งความสำเร็จ
2552
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเว็บ คอรเปอร์เรชั่น จำกัด   

2555
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้าวหุ้นส่วนจำดัด เอไอเว็บ แอนด์ ดีไซน์
2557
 • กรรมการบริหาร โครงการการตลาดออนไลน์ บริษัท มินเนอร์รี่ โกลด์ จำกัด
2559
 • ผู้อำนวยการ บริษัท เอไอเว็บโปรเชอร์วิส จำกัด
 • ผู้บรรยายนวัตกรรมทางวิชาการให้หน่วยงานสถานศึกษาทั่วประเทศ
2561
 • ทนายความ   เปิดเว็บที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทีมทนายไทย (ทนายไทย.com) 
 • ที่ปรีกษาทางกฎหมาย กลุ่มงาน ดีซอฟท์ไทยเอ็นเตอร์ไพรซ์ (วัดประเมินผลออนไลน์)                   
                        
ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ก่อนชั้นศาล
ประสานงานรับเรื่องโทร 
ที่ปรึกษาโอ 0999166657 
ฝ่ายประสานงาน 0806184490
ฝ่ายประสานงาน 0837377040 ประจำสำนักงาน
ไลน์ไอดี Lawyer0007
รับปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายและรับทำคดีทั่วราชอาณาจักร
THTWORLD . Copyright © by ทนายไทย.com
 All rights Reserved. stats : 78967