พิธีรับประกาศนียบัตรรุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61ทนายความนั้นสามารถคิดค่าทนายความหรือค่าว่าความหรือค่าวิชาชีพเป็น% ได้มัยครับสร้างบ้านในที่ดินแฟนเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวมีหมายศาลมาที่บ้านต้องทำอย่างไรครับบุกรุก โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ในเวลากลางคืนกรณีใดบ้างเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้พินัยกรรมแบบเขียนเอง มีข้อดีข้อเสียอย่างไรตำรวจมีสิทธิยึดใบขับขีเราหรือไม่เราสามารถใช้รถป้ายแดงวิ่งบนถนนได้หรือไม่